آمار بیماران کرونا در جهان

آمارها از گسترش سریع ویروس کرونا در کشورهای اروپایی و آمریکا حکایت دارد. به رغم تشکیک در صحت آمار ایران، با احتساب آمار رسمی، این کشورچه از نظر میزان ابتلا و چه آمار درگذشتگان در مکان سوم قرار دارد. از نظر میزان ابتلا با توجه به جمعیت ایتالیا، کره جنوبی، ایران، نروژ و بحرین بیشترین میزان ابتلا را دارند.