آمار بیماران کرونا در جهان

آمارها از گسترش سریع ویروس کرونا در کشورهای اروپایی و آمریکا حکایت دارد. به رغم تشکیک در صحت آمار ایران، با احتساب آمار رسمی، این کشورچه از نظر میزان ابتلا و چه آمار درگذشتگان در مکان سوم قرار دارد. از نظر میزان ابتلا با توجه به جمعیت ایتالیا، کره جنوبی، ایران، نروژ و بحرین بیشترین میزان ابتلا را دارند.


با رعایت فاصله اجتماعی صد در صد توسط تک تک اعضای جامعه خواهیم توانست دیاگرام صعود بیماری را به خطی صاف تبدیل کنیم. بیایید در دو هفته آینده برای رسیدن به این هدف مشترک متحد شویم 
دکتر آدریان دیکس، و دکتر بانی هنری
"The evidence is clear: with every person in British Columbia 100 percent committed to physical distancing, we can flatten the curve. Over the next two weeks we must be united in this one goal."
B.C. provincial health officer Dr. Bonnie Henry and Minister of Health Adrian Dix

Subscribe to Our Newsletter

© 2023 by TheHours. Proudly created with Wix.com

با صفحات تلگرام و فیس بوک سراسر همه جا مطلع باشید

  • Instagram
  • telegram
  • Facebook سراسر

ENDtoENDMarketing.ca