آمار جهانی کرونا


🔹 شمار افرادی که تا به امروز در جهان به بیماری کوید ۱۹؛ مبتلا شده‌اند به حدود ۱۳۳ هزار نفر رسیده است که از این تعداد حدود پنج هزار نفر جانشان را از دست داده‌اند.

سه کشور چین با حدود ۸۱ هزار مورد، ایتالیا با ۱۵ هزار مورد و ایران با بیش از ۱۰ هزار مورد، بالاترین موارد ابتلا را داشته‌اند. بیشترین موارد مرگ در اثر کرونا هم در چین با بیش از سه هزار مورد، ایتالیا با بیش از هزار مورد و ایران با ۴۲۹ مورد گزارش شده است.