آمار مهاجران به کانادا ار نظر کشور مبدا و شهر مقصد


در سال ۲۰۱۹ با ورود ۳۴۱ هزار مهاجر تازه وارد به کانادا از جمله ۶۰۵۵ ایرانی، تعداد تازه واردان از سی هزار نفر هم فراتر رفت و رکورد ورود مهاجران به کانادا شکسته شد.

لازم به ذکر است که تعداد مهاجران وارد شده به کانادا در این سال ۱۰ هزار نفر بیش از برنامه ریزی های انجام شده بود.

از لحاظ کشورهای مبدا مهاجرین تازه وارد به کانادا، هندی‌ها با اختصاص حدود یک چهارم مهاجران جدید، در صدر قرار گرفتند

در رتبه های بعدی چین با ۹ درصد، فیلیپین با ۸ درصد و کشورهای نیجریه، آمریکا، پاکستان، سوریه، اریتره، کره جنوبی و ایران در زمره ۱۰ کشور نخست فرستنده مهاجر به کانادا هستند.

بنابراین جدول در سال ۲۰۱۹ هند ۸۵۵۸۵ نفر، چین ۳۰۲۶۰ نفر، فیلیپین ۲۷۸۱۵ نفر، نیجریه ۱۲۵۹۵ نفر، امریکا ۱۰۸۰۰ نفر، پاکستان ۱۰۷۹۰ نفر، سوریه ۱۰۱۲۰ نفر، اریتره ۷۰۲۵ نفر، کره جنوبی ۶۱۱۰ نفر و ایران ۶۰۵۵ نفر مهاجر جدید در کانادا داشته اند.

از نظر انتخاب محل زندگی توسط نو مهاجران، انتاریو با ۱۵۳۳۴۰ نفر، بریتیش کلمبیا با ۵۰۳۲۰ نفر، آلبرتا با ۴۳۶۸۵ نفر، کبک با ۴۰۵۴۵ نفر، مانیتوبا با ۱۸۹۰۵ نفر، ساسکاچوان با ۱۵۸۵۵نفر، نوااسکوشیا با ۷۵۸۰ نفر، نیوبرانزویک با ۶۰۰۰ نفر، جزیره پرنس ادوارد با ۲۴۴۵ نفر، نیوفاندلند و لابرادو با ۱۸۵۰،نفر به ترتیب بیشترین محل ورود نو مهاجران بوده اند.