آیا حکومت ایران از روش چین استفاده میکند؟

🔹 سرلشکر باقری از تصمیم قرارگاه کرونا برای "خلوت کردن" اماکن عمومی خبر داد. وی می‌گوید قرارگاه ویژه‌ای که با دستورهبر ایران تشکیل شده، تصمیم گرفته است تا با هماهنگی دولت برای "خلوت کردن" اماکن عمومی اقدام کند. او افزود که ظرف ۲۴ ساعت آینده "کمیته انتظامی و امنیتی ما به همراه وزارت کشور و استانداران روال خلوت کردن فروشگاه‌ها، خیابان‌ها و جاده‌ها را که با تصمیم ملی اتخاذ می‌شود، انجام می‌دهند."