ابتلای ۷۳۸ بیمار جدید و درگذشت ۱۳ نفر


🔹 سراسر - مدیران بهداشت بریتیش کلمبیا امروز چهارشنبه آمارهای جدید شیوع بیماری کووید ۱۹ در بریتیش کلمبیا را ارائه کرد. این گزارش از ابتلای ۷۳۸ بیمار جدید و درگذشت ۱۳ نفر در شبانه روز گذشته حکایت میکند. آین بالاترین رقم مرگ روزانه در استان از ابتدای بیماری است. اما از سوی دیگر تعداد مبتلایان جدید ظاهرا نسبت به گزارش روز گذشته کاهش یافته است. اگر چه گزارش روز قبل امروز اصلاح و موارد جدید بیماری در روز سه شنبه به عدد ۶۹۵ نفر تقلیل یافت. آمار مربوط به این بیماری در این استان اکنون به این شرح است:


  • مجموع بیماران مبتلا در استان تا به امروز: ۲۹۰۸۶ نفر

  • مجموع درگذشتگان در استان تا به امروز: ۳۷۱ نفر

  • تعداد بیماران در حال حاضر: ۷۶۱۶ نفر

  • تعداد افراد در قرنطینه: ۱۰۲۷۰ نفر

  • تعداد موارد بستری در بیمارستان: ۲۹۴ نفر

  • تعداد موارد بستری در بخش مراقبت های ویژه: ۶۱ نفر

دکتر بانی هنری گفت: "ما می خواهیم واکسن را در زمان مناسب به افراد مناسب برسانیم . همه ما بسیار درگیر این هستیم كه چه افرادی بیشتر در معرض خطر هستند و چگونه از آنها به بهترین وجهی محافظت كنیم." وی افزود که هدف این است که همه چیز برای واکسن تا هفته اول ژانویه مهیا باشد.