ابراز امیدواری به استفاده از واکسن کرونا تا پایان سال آینده در کانادا

🔹 سراسر- دکتر هاوارد نجو، معاون رئیس بهداشت عمومی کانادا امروز گفت که اکثر کانادایی ها می توانند تا پایان سال آینده در مقابل کووید ۱۹ واکسینه شوند.

در روزهای اخیر ، شرکت های دارویی Pfizer و Moderna آزمایش های موفقیت آمیز واکسن ویروس کرونا را اعلام کردند. دکتر هاوارد نجو اظهار امیدواری کرد که آنها می توانند توسط بهداشت کانادا تأیید و به زودی مورد استفاده قرار گیرند.

البته او به خبرنگاران در اوتاوا گفت: "امیدوارم که این دو واکسن مورد تأیید قرار بگیرند ، زیرا ما هنوز باید اطلاعات و آزمایشات بالینی را بررسی کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که همکاران نظارتی ما آنها را تأیید می کنند."کانادا با چندین سازنده واکسن از جمله فایزر و مدرنا قراردادهایی امضا کرده است تا میلیون ها دوز در دست تولید را برای اطمینان از دسترسی کانادایی ها به واکسن تهیه کند.

کانادا در صورت تایید آزمایشات بالینی و تایید بهداشت کانادا از هر واکسن بیست تا هفتاد و شش میلیون دوز دریافت می کند