احتمال کشف پادتن کرونا توسط پژوهشگران هلندی

🔹به گزارش خبرنگار بی بی سی، گروهی از پژوهشگران هلندی می‌گویند موفق به کشف پادتنی شده‌اند که می‌تواند در تشخیص و پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا به کار گرفته شود. این پادتن هنوز روی انسان آزمایش نشده است و روند آزمایش آن ماه‌ها طول می‌کشد. این گروه محققان، از مرکز پزشکی اراسموس و دانشگاه اوترخت، روی پادتن سارس کار می‌کردند که همه‌گیری کرونا آغاز شد و آنها متوجه شدند پادتن‌های مربوط به هر یک از دو ویروس روی دیگری هم اثر دارند.