اختصاص یک میلیارد دلار برای مبارزه با کرونا در کانادا

نخست وزیر جاستین ترودو، اختصاص یک میلیارد دلار برای مقابله با شیوع کوید 19 را اعلام کرد. نیمی از این مبلغ به استانها ارسال خواهد شد.

این خبر دقایقی پس از آن اعلام شد که رییس سازمان بهداشت جهانی امروز رسماً گفت که شیوع جهانی ویروس به مرحله همه گیری رسیده است.

این بسته شامل 275 میلیون دلار برای تحقیقات بیشتر مانند تولید واکسن ، و 200 میلیون دلار برای تجهیزات پزشکی فدرال ، حمایت از جوامع بومی و راهبردهای آموزشی است.

دولت فدرال همچنین برای کمک به کارگران و مشاغل آسیب دیده از دوره انتظار یک هفته ای برای بیمه کار چشم پوشی خواهد کرد و اقدامات دیگری را برای حمایت از کانادایی های آسیب دیده ، از جمله حمایت از درآمد کسانی که واجد شرایط بیمه بیکاری نیستند انجام خواهد داد.

مصارف بسته یک میلیارد دلاری دولت فدرال عبارت است از:

500 میلیون دلار برای تأمین نیازهای سیستم مراقبت های بهداشتی استانها و حمایت از ردگیری بیماری، دسترسی به وسایل تست کرونا ، سایر تجهیزات و ردگیری بیماری میلیون دلار برای تلاش های ارتباطاتی و آموزش عمومی توسط آژانس بهداشت عمومی کانادا ،.

100 میلیون دلار برای حمایت از اقدامات بهداشت عمومی فدرال مانند نظارت پیشرفته و افزایش آزمایشات پزشکی در آزمایشگاه ملی میکروبیولوژی.

50 میلیون دلار برای کمک به کشورهای آسیب پذیر و حمایت از تلاش های سازمان بهداشت جهانی و امثال آن

ترودو با بیان اینكه اقدامات اعلام شده امروز "مهم" است ، گفت دولت آماده است تا با توجه به شرایط موجود ، اقدامات بیشتری انجام دهد."