از ۱۰ سپتامبر در سرتاسر استان ، زنگ مدارس به صدا در خواهد آمد

🔻 از ۱۰ سپتامبر در سرتاسر استان ، زنگ مدارس به صدا در خواهد آمد🔹 سراسر - راب فلمینگ ، وزیر آموزش و پرورش بریتیش کلمبیا امروز چهارشنبه اذعان کرد که تحت تأثیر "رویکرد مدبرانه و مبتکرانه" برنامه بازگشت به مدارس قرار گرفته که توسط ۶۰ منطقه آموزش و پرورش استان طراحی شده است.

وی گفت: "آموزش برای همه کودکان یک ضرورت است ... و باید به بهترین و ایمن ترین شکل ممکن ارائه شود." او همچنین افزود : "ما انعطاف پذیر خواهیم ماند. برخی مناطق امکاناتی را افزوده اند که تا چند ماه قبل اصلا متصور نبود. "

از ۱۰ سپتامبر در سرتاسر استان ، زنگ مدارس با بازگشت تدریجی دانش آموزان به صدا در خواهد آمد در حالی که اقدامات مناسب برای جلوگیری از انتقال و گسترش بیماری کووید ۱۹ تمهید شده است.

چهارشنبه آخرین مهلت مناطق شصت گانه است تا برنامه های بازگشت به مدرسه را در اختیار والدین قرار دهند. هر منطقه باید برنامه محلی خود را بصورت آنلاین ارسال کند.