اصلاحات در برنامه حمایت مالی دولت کاناداسراسر- نخست وزیر، جاستین ترودو، امروز اقدامات بیشتری را برای حمایت از مشاغل و كانادایی های جوان كه از این بیماری همه گیر جهانی تاثیر پذیرفته اند، اعلام کرد.ترودو در پاسخ به برخی انتقادات نسبت به برنامه های حمایتی، مبنی بر اینکه برنامه موجود بسیاری از مشاغل و افراد را شامل نمیشود، گفت که هدف دولت ارائه برنامه ای گسترده و مستحکم است که به سریع ترین زمان ممکن تعداد زیادی از مردم را زیر چتر حمایتی قرار دهد. وی گفت ، دولت آگاه است که شکاف هایی نیز وجود دارد و بسته حمایتی به تنظیم دقیقتر نیاز دارد تا کسانی که در مرحله نخست مشمول حمایت نشده اند را نیز در بر بگیرد.


وی اعلام کرد تغییراتی در برنامه مشاغل تابستانی کانادا با هدف کمک به جوانان برای اشتغال در بخش هایی که به دلیل بیماری همه گیر تعطیل نیستند صورت گرفته است.

این تغییرات شامل افزایش یارانه دستمزد - تا صد درصد - تمدید تاریخ پایان تا ۲۸ فوریه ۲۰۲۱ و گنجاندن مشاغل پاره وقت است.

ترودو گفت طبق قوانین جدید پیشنهادی ، مشاغل می توانند از ژانویه و فوریه سال ۲۰۲۰ به عنوان ماه های معیار برای سنجش کاهش درآمد استفاده کنند.

تعدیل پیشنهادی دیگر این است که افت درآمد برای ماه مارس را به ۱۵ درصد کاهش می دهد ، بنابر این بسیاری از مشاغل را که مجبور به تعطیلی در اواسط آن ماه بودند را نیز پوشش میدهد.

تروودو اظهار داشت: دولت قصد دارد برنامه یارانه دستمزد را در مدت سه هفته عملیاتی کند.


با رعایت فاصله اجتماعی صد در صد توسط تک تک اعضای جامعه خواهیم توانست دیاگرام صعود بیماری را به خطی صاف تبدیل کنیم. بیایید در دو هفته آینده برای رسیدن به این هدف مشترک متحد شویم 
دکتر آدریان دیکس، و دکتر بانی هنری
"The evidence is clear: with every person in British Columbia 100 percent committed to physical distancing, we can flatten the curve. Over the next two weeks we must be united in this one goal."
B.C. provincial health officer Dr. Bonnie Henry and Minister of Health Adrian Dix

Subscribe to Our Newsletter

© 2023 by TheHours. Proudly created with Wix.com

با صفحات تلگرام و فیس بوک سراسر همه جا مطلع باشید

  • Instagram
  • telegram
  • Facebook سراسر

ENDtoENDMarketing.ca