اصلاحات در برنامه حمایت مالی دولت کاناداسراسر- نخست وزیر، جاستین ترودو، امروز اقدامات بیشتری را برای حمایت از مشاغل و كانادایی های جوان كه از این بیماری همه گیر جهانی تاثیر پذیرفته اند، اعلام کرد.ترودو در پاسخ به برخی انتقادات نسبت به برنامه های حمایتی، مبنی بر اینکه برنامه موجود بسیاری از مشاغل و افراد را شامل نمیشود، گفت که هدف دولت ارائه برنامه ای گسترده و مستحکم است که به سریع ترین زمان ممکن تعداد زیادی از مردم را زیر چتر حمایتی قرار دهد. وی گفت ، دولت آگاه است که شکاف هایی نیز وجود دارد و بسته حمایتی به تنظیم دقیقتر نیاز دارد تا کسانی که در مرحله نخست مشمول حمایت نشده اند را نیز در بر بگیرد.


وی اعلام کرد تغییراتی در برنامه مشاغل تابستانی کانادا با هدف کمک به جوانان برای اشتغال در بخش هایی که به دلیل بیماری همه گیر تعطیل نیستند صورت گرفته است.

این تغییرات شامل افزایش یارانه دستمزد - تا صد درصد - تمدید تاریخ پایان تا ۲۸ فوریه ۲۰۲۱ و گنجاندن مشاغل پاره وقت است.

ترودو گفت طبق قوانین جدید پیشنهادی ، مشاغل می توانند از ژانویه و فوریه سال ۲۰۲۰ به عنوان ماه های معیار برای سنجش کاهش درآمد استفاده کنند.

تعدیل پیشنهادی دیگر این است که افت درآمد برای ماه مارس را به ۱۵ درصد کاهش می دهد ، بنابر این بسیاری از مشاغل را که مجبور به تعطیلی در اواسط آن ماه بودند را نیز پوشش میدهد.

تروودو اظهار داشت: دولت قصد دارد برنامه یارانه دستمزد را در مدت سه هفته عملیاتی کند.