اظهارات صریح ترودو درباره شیوع اخیر کرونا

🔹 سراسر- امروز جمعه جاستین ترودو، نخست وزیر، گفت که ما برای حمایت از استانها در مقابله با بیماری همه گیر آماده ایم ولی تاکید میکنم که منابع ما در دولت فدرال نامحدود نیست ، چه در مورد پشتیبانی از ردیابی تماسها ، چه در حمایت بیشتر و چه پشتیبانی از طریق ارتش یا صلیب سرخ.

او افزود وقتی تعداد پرونده های بیماری بیش از حد افزایش یابد، ما ناچار خواهیم بود با توجه به منابع محدودی که داریم، انتخاب های بسیار دشواری اتخاذ کنیم. هر چند ترودو تأکید کرد که دولت فدرال هنوز در مرحله انجام "گزینه های دشوار" نیست.

ترودو طی تماسی که با نخست وزیران استانها شامگاه پنجشنبه داشت تاکید کرده است که با نزدیک شدن به زمستان همه ما باید وظیفه خود را انجام دهیم و تلاش کنیم تا شیوع بیماری را دوباره تحت کنترل درآوریم.دکتر ترزا تام ، مدیر ارشد بهداشت عمومی کانادا ، در جلسه توجیهی امروز گفت که مدل سازی جدید نشان می دهد این کشور در مسیر ثبت ده هزار مورد جدید کرونا در روز تا اوایل دسامبر است.