اعلام مرحله شیوع همگانی بیماری ویروس کرونا

سازمان بهداشت جهانی چهارشنبه اعلام کرد که شیوع ویروس کرونا كه بیش از 118هزارنفر را در بیش از 114 كشور جهان آلوده كرده است ، به مرحله همه گیری رسیده است.

تدروس رییس سازمان بهداشت جهانی گفت: "در باره کلمه همه گیری نباید با افراط و تفریط برخورد کرد. "این کلمه ای است که در صورت عدم استفاده صحیح ، می تواند باعث ترس غیر منطقی و یا غفلت از این مبارزه شود که به رنج و مرگ قابل اجتناب منجر میگردد."

وی کشورها را به ردگیری و تست هر کیس و آماده سازی بیمارستان ها و همکاری با این سازمان تشویق نمود وگفت: این فقط یک بحران بهداشت عمومی نیست بلکه این یک موضوع مرتبط با تمام بشر است


با رعایت فاصله اجتماعی صد در صد توسط تک تک اعضای جامعه خواهیم توانست دیاگرام صعود بیماری را به خطی صاف تبدیل کنیم. بیایید در دو هفته آینده برای رسیدن به این هدف مشترک متحد شویم 
دکتر آدریان دیکس، و دکتر بانی هنری
"The evidence is clear: with every person in British Columbia 100 percent committed to physical distancing, we can flatten the curve. Over the next two weeks we must be united in this one goal."
B.C. provincial health officer Dr. Bonnie Henry and Minister of Health Adrian Dix

Subscribe to Our Newsletter

© 2023 by TheHours. Proudly created with Wix.com

با صفحات تلگرام و فیس بوک سراسر همه جا مطلع باشید

  • Instagram
  • telegram
  • Facebook سراسر

ENDtoENDMarketing.ca