افزایش مالیات کربن یکسال به تاخیر افتاد


🔹 سراسر -

استان بریتیش کلمبیا امروز چهارشنبه اعلام کرد که افزایش نرخ مالیات کربن را یک سال کامل، تا آوریل ۲۰۲۱ به تعویق انداخته است ، تا آن زمان ، نرخ مالیات کربن ۴۰ دلار در هر تن معادل دی اکسید کربن (tCO2e) باقی خواهد ماند.

وزارت دارایی در بیانیه مطبوعاتی گفت: "این تغییر با توجه به تاثیرات اقتصادی بیماری کرونا به مشاغل و خانواده ها فرصت بیشتری برای رهایی از تبعات اقتصادی آن می دهد."در ابتدا برنامه ریزی این بود که این مبلغ به ۴۵ دلار در آوریل سال جاری افزایش یابد که اجرای آن به دلیل تلاش استان برای مقابله با پیامدهای ناشی از ویروس کرونا حداقل تا اکتبر منتفی شده بود.

این تصمیم اما مخالفانی نیز دارد

حزب سبزها در بریتیش کلمبیا در واکنش گفته است كه این تصمیم باعث می شود درآمد استان در زمانی که بیشترین نیاز به آن است، کاهش یابد.

سونیا فرستناو ، عضو مجلس قانونگذاری نیز معتقد است:

"به جای تضعیف مالیات کربن ، باید بر فرصت ها جهت سرمایه گذاری مجدد در بهبود اقتصادی متمرکز شویم."