انتشار آلایندگی صفر تا سی سال دیگر در کانادا


جاناتان ویلکینسون ، وزیر محیط زیست و تغییرات اقلیمی ، امروز از لایحه جدیدی رونمایی کرد که از دولت های فعلی و آینده فدرال می خواهد، برنامه های اقلیمی الزام آوری وضع کنند تا کانادا بتواند تا سال ۲۰۵۰ به میزان صفر انتشار کربن برسد.

به گزارش سی بی سی در صورت تصویب این لایحه ، دولت فدرال موظف به تعیین برنامه پنج ساله کاهش موقت تولید گازهای گلخانه ای خواهد بود تا در نهایت طی ۳۰ سال آینده از حصول به این هدف بلند پروازانه اطمینان حاصل شود.این قانون وعده انتخابات لیبرال ها را نیز تحقق می بخشد که در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تا سال ۲۰۳۰ مصمم تر باشند و کانادا را تا سال ۲۰۵۰ به انتشار آلایندگی صفر برسانند.

رسیدن به "صفر خالص" تا سال ۲۰۵۰ به معنای این است که آلایندگی هایی که طی ۳۰ سال آینده تولید می شود ، به طور کامل توسط کربن موجود در جو - مانند کاشت درختان - یا فناوری هایی چون ذخیره کربن جذب شود. لیبرال ها قول داده اند که دو میلیارد درخت بکارند.نخست وزیر جاستین ترودو روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت: "تغییر اقلیم همچنان یکی از بزرگترین چالشهای دوران ماست."


او افزود: "درست مثل کووید ۱۹ ،انکار خطرات ناشی از تغییرات آب و هوایی غیر قابل پذیرش است. رویکرد کم توجهی فقط باعث افزایش هزینه ها و عواقب دراز مدت آن می شود. کانادایی ها کاملاً آشکارا نظر داده اند که خواهان اقدامات اقلیمی هستند."