بررسی ارسال پستی ۸۵۰ میلیارد دلار به شهروندان آمریکا


کاخ سفید طرح پرداخت۸۵۰ میلیارد دلار مساعده به شهروندان آمریکا را بررسی می کند

استیو منوچن٬ وزیر دارایی امریکا می گوید کاخ سفید پیشنهاد پرداخت کمک هزینه زندگی به شهروندان امریکایی را مد نظر قرار داده و در حال رایزنی با کنگره این کشور است. آنطور که مقام های دولت آمریکا می گویند این طرح به دنبال کسب مجوز پرداخت ۸۵۰ میلیارد دلار مساعده به شهروندان آمریکایی است و در صورت تصویب ممکن است مبلغ تعیین شده ظرف دو هفته آینده از طریق پست به خانه های آمریکاییان ارسال شود.

پیش از این وزارت دارایی آمریکا از احتمال بخشش مالیاتی و حذف موقت مالیات بر درآمد ماهانه را مد نظر داشت اما از آنجا که گفته شده نتایج چنین طرحی ممکن است اثرات سریع بر زندگی جای شهروندان نداشته باشد٬ اکنون دولت طرح ارسال چک از طریق پست را در نظر گرفته است.