بریتیش کلمبیا در لبه است


🔹 سراسر - چند روزیست که پس از یک آرامش نسبی، آمار مبتلایان به بیماری کووید ۱۹ افزایشی شده است. بر اساس آخرین آمار در آخر هفته ۱۰۲ بیمار جدید به مجموع بیماران افزوده شد.

دکتر بانی هنری ، مدیر بهداشت استان مدل سازی جدیدی ارائه داد که هشداری در مورد خطرات ناشی از لغزش در اقدامات برای جلوگیری از انتقال بیماری است. این مدل نشان میدهد که تعداد موارد جدید گزارش شده روزانه، در حال افزایش است و می تواند در طول تابستان ادامه یابد. هنری گفت: "ما ممکن است در صورت شیوع بیماری ، رشد انفجاری در اینجا داشته باشیم." وی گفت که تاکنون کارهای خوبی در راستای شکستن منحنی بیماری انجام شده است ولی استان در حال حاضر "در لبه" است و رفتار ما در هفته های آتی میتواند آن را خنثی کند.

وی البته گفت که روز جمعه تاکنون هیچ تلفاتی رخ نداده و تعداد بستری در بیمارستان ثابت مانده است.

دکتر آدریان دیکس نیز گفت که افزایش موارد جدید باید به عنوان "یادآوری کننده چگونگی موفقیت زودگذر" مد نظر باشد.

هنری گفت: در بهار ، بیشتر بیماران جدید فقط با سه یا چهار نفر تماس نزدیک داشتند ، اما مسئولان بهداشت عمومی در حال حاضر مجبورند بیست یا سی تماس را برای هر شخص مبتلا ردیابی کنند. اگر تعداد تماس مخاطب اشخاص به هفتاد یا هشتاد درصد از موارد عادی افزایش یابد ، تعداد بیماران جدید می تواند به طرز چشمگیری افزایش یابد.در حال حاضر آمار بیماری در استان به این شرح است:

تعداد مبتلایان شناسایی شده جدید ۱۰۲ نفر( ۶۰ نفر از آنان با شیوع بیماری در کلونا مرتبط است)

تعداد کل مبتلایان شناسایی شده ۳۳۰۰ نفر

تعداد بیماران موجود: ۲۵۳ نفر

تعداد کل جان باختگان ۱۸۹ نفر

تعداد کل بیماران بستری در بیمارستان ۱۶ نفر

تعداد بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه ۴ نفر

تعداد بیماران بهبود یافته ۳۰۴۷ نفر