بسته شدن اماکن زیارتی

سراسر- به نظر میرسد در جدال بین وزارت بهداشت ایران و برخی صاحب منصبان مذهبی در قم و مشهد، بالاخره وزارت بهداشت پیروز شده و اماکن زیارتی قم و مشهد، حرم های رضوی و حضرت معصومه بر روی زوار بسته شده است. منابع رسمی تا این لحظه واکنشی نسبت به این خبر نداشته‌اند