بسته شدن اماکن زیارتی

سراسر- به نظر میرسد در جدال بین وزارت بهداشت ایران و برخی صاحب منصبان مذهبی در قم و مشهد، بالاخره وزارت بهداشت پیروز شده و اماکن زیارتی قم و مشهد، حرم های رضوی و حضرت معصومه بر روی زوار بسته شده است. منابع رسمی تا این لحظه واکنشی نسبت به این خبر نداشته‌اندبا رعایت فاصله اجتماعی صد در صد توسط تک تک اعضای جامعه خواهیم توانست دیاگرام صعود بیماری را به خطی صاف تبدیل کنیم. بیایید در دو هفته آینده برای رسیدن به این هدف مشترک متحد شویم 
دکتر آدریان دیکس، و دکتر بانی هنری
"The evidence is clear: with every person in British Columbia 100 percent committed to physical distancing, we can flatten the curve. Over the next two weeks we must be united in this one goal."
B.C. provincial health officer Dr. Bonnie Henry and Minister of Health Adrian Dix

Subscribe to Our Newsletter

© 2023 by TheHours. Proudly created with Wix.com

با صفحات تلگرام و فیس بوک سراسر همه جا مطلع باشید

  • Instagram
  • telegram
  • Facebook سراسر

ENDtoENDMarketing.ca