تاثیرات کرونا بر پیکراقتصاد کانادا
🔹 سراسر - رئیس هیئت خزانه داری کانادا، ژان ایو دوکلوس می گوید که او "تا حد زیادی اطمینان دارد" کانادا قادر است از رکود اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا خارج شود.

دوكلوس ، در پاسخ به این سوال که دولت چگونه می تواند میلیاردها دلاری را كه برای کمک های اضطراری هزینه كرده است ، بپردازد ، گفت كه مقامات بر شرایط اضطراری موجود متمرکزند و افزود كه بدون تقبل هزینه ، امکان داشت كانادا به ورطه رکود اقتصادی مستمر و عمیق سقوط كند.

وی توضیح داد که به عبارت دیگر شرایط جایگزین در صورت عدم انجام این اقدام ، ورطه رکود اقتصادی مستمر و عمیق با تبعات ویژه خودش می بود.

وی گفت اگر دولت به سرعت وارد عمل نمیشد ، بیکاری رشد میکرد ، دستمزدها کاهش می یافت و کسری و بدهی به سرعت سیر صعودی میگرفت . و ما به سرعت عمل می کنیم تا از رکود موجود به سمت ورطه رکود اقتصادی مستمر و عمیق نرویم.

هنگامی که این بیماری همه گیر در کانادا رخ داد ، دولت هزینه های خود را افزایش داد ، و برنامه های اضطراری را برای کانادایی ها- در حالی که مدارس و مشاغل بسته شده بودند - توسعه داد.

روز پنجشنبه ، نهاد ناظر بودجه مجلس، گزارشی را منتشر کرد که احتمال میدهد کسری بودجه فدرال برای سال به ۲۵۲.۱ میلیارد دلار برسد. این در حالی است که اگر اقدامات اضطراری بیشتر از زمان بندی فعلی تداوم یابد این رقم حتی می تواند بالاتر هم برود.

به گزارش گلوبال نیوزاین رقم برآوردی است براساس تقریباً ۱۴۶ میلیارد دلار هزینه ای که دولت اعلام كرده برای كمك به ضربات اقتصادی ناشی از بیماری همه گیر کووید۱۹ اختصاص داده است. احتمال كاهش در تولید ناخالص كشور و پایین آمدن قیمت نفت ممکن است پیش بینی ها و انتظارات قبلی را بدتر کند.