تازه ها از کرونا در بریتیش کلمبیا، ۲۴ مارسسراسر- دکتر بانی هنری ، مدیر بهداشت استان ، بعد از ظهر روز سه شنبه ۲۴ مارس از شناسایی ۱۴۵مورد جدید مبتلا به کرونا در بریتیش کلمبیا خبر داد، خبری که آمار مبتلایان در این استان را به عدد ۶۱۸ رساند..در واقع این تعداد مربوط به دو روز است: ۶۷ مورد برای روز ۲۳ مارس و ۷۸ مورد در طی بیست و چهار ساعت گذشته. اما خبر خوشحال کننده اینکه در این مدت به تعداد مرگ و میر در استان اضافه نشده و آمار درگذشتگان کماکان ۲۳ نفر است که ۱۳ مورد از آن به خانه سالمندان لین ولی در نورث ونکوور مربوط است .


هنری با اشاره به آمار مرگ و میر در بریتیش کلمبیا و مقایسه آن با اوضاع وخیم ایتالیا نتیجه گیری کرد که این استان در مسیر ایتالیا نیست و از نگرانی همه نسبت به آنچه در ایتالیا میگذرد سخن گفت. او افزود که استراتژی تست بیماران در این استان در اوایل کار کمک کرد تا زمام امور از دست خارج نشود

هنری گفت که ۵۹ نفر در بیمارستان بستری هستند که ۲۳ نفر از آنها در بخش مراقبتهای ویژه هستند.

تا روز سه شنبه تفکیک مبتلایان به کووید ۱۹ در بخشهای مختلف استان به شرح زیر است:


- ۳۳۰ نفر در منطقه بهداشت ونکوور کوستال هلث Vancouver Coastal Health

- ۱۹۴ نفر در منطقه بهداشت فریزر هلث Fraser Health region

- ۴۴ نفر در منطقه بهداشت آیلند هلث Island Health region

- ۴۱ نفرمورد در منطقه اینتریرهلث Interior Health

- ۹ نفر مورد در شمال استان


دکتر هنری خاطرنشان کرد که ۱۷۳ نفر از مبتلایان و به عبارتی ۲۸ درصد از آنها به طور کامل بهبود یافته اند.

.وزیر بهداشت ، ادرین دیکس نیز اعلام کرد که هم اکنون روزانه ۳۵۰۰ تست در حال انجام است. او گفت که با افزایش تعداد بیماران بستری ۵۵.۳ درصد از ظرفیت بخش مراقبت های ویژه بیمارستانها اشغال شده است. .


وی گفت: "تعداد موارد مبتلا همچنان رو به افزایش خواهد بود و در چند هفته زمان سختی را خواهیم داشت