تبریک صمیمانه ریچارد استوارت شهردار کوکیتلام برای نوروز

تبریک صمیمانه ریچارد استوارت شهردار کوکیتلام برای نوروز

شهردار کوکیتلام در پیامی ضمن تبریک سال نوروز گفت که ایرانیان کانادا تا کنون در سال 2020 سال سختی داشته اند. در ماه ژانویه شاهد مرگ غم انگیز مسافران هواپیمای اوکراینی بر فراز ایران بودند. پس از آن فوریه حامل رنج بیشتری برای ایرانیان بود. چرا که خطر بیماری کرونا را در بین دوستان و خانواده میدیدند ، وضعیتی که تحریم های نظامی و اقتصادی بر دشواری آن می افزود. اکنون نیز تمام برنامه ریزی هایشان برای جشن نوروز را لفو کرده اند تا از شیوع بیماری جلوگیری کنند. امشب ما به جامعه ایرانی-کانادایی میپوندیم تا حلول سال جدید را گرامی داریم. باشد که سال آینده صلح را در همه ابعاد به ارمغان آورد.

نوروز مبارک.Nowruz Mubarak

Richard Stewart, Mayor of Coquitlam, BC, Canada

Wishing the best to our Iranian community today as they celebrate Nowruz, or Norouz, the Persian New Year.

So far, 2020 has been very hard on Iranian-Canadians. January saw the tragic death of so many when UIA Flight 752 was shot down over Iran. February brought Iranians more pain and hardship when COVID-19 took such a strong hold among their friends and relatives back home in Iran, made worse by military and economic sanctions. And as Nowruz approached, our local Iranian community had to take the painful step of cancelling the major festival celebrations they had planned, to prevent further spreading of Coronavirus.

Tonight, we join with our Iranian-Canadian community in acknowledging a new year, which we hope will be better. May this coming year bring PEACE, in so many ways.

Norouz Mobarak.