تبعات جانبی کرونا - الکل و دستگیری خبررسانان یا شایعه سازان

در ایران دو آمار پا به پای آمار کرونا پیش میرود . یکی دستگیری افرادی که آماری متفاوت از آمار حکومتی ارائه میدهند که به گفته پلیس شایعه پراکنی و تشویش اذهان میکنند و دیگری مرگ بر اثر نوشیدن مشروبات الکلی تقلبی.

مطابق آمار رسمی تا این زمان فقط در شهر اهواز ۵۰۰ نفر به دلیل مسمومیت الکلی به بیمارستان مراجعه کرده اند و ۳۸ تن از آنان جان باخته اند.