تصویب قطعنامه محدود کردن اختیارات جنگی رییس جمهور آمریکا در مجلس نمایندگان

مجلس نمایندگان آمریکا امروز با ۲۲۷ رای موافق و ۱۸۶ رای مخالف قطعنامه محدود کردن اختیارات جنگی دونالد ترامپ رییس جمهوری ایالات متحده علیه ایران را تصویب کرد.

این قطعنامه در بهمن ماه سال جاری هم در سنای آمریکا با ۵۵ رای موافق در برابر ۴۵ رای مخالف به تصویب رسید. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا پیشتر تهدید کرد که این طرح را وتو می کند.

در صورتی که ترامپ این قطعنامه را وتو کند، احتمال اینکه کنگره رای کافی برای لغو وتوی ترامپ نداشته باشد، زیاد است؛ اما تصویب آن در هر دو مجلس قانونگذاری آمریکا حاکی از نارضایتی کنگره از اقدامات ترامپ و حمایت آن‌ها از محدود کردن اختیارات جنگی ریاست جمهوری ایالات متحده است.