تصویر روز

🔻پنجشنبه ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۰، ۳ مهر ۱۳۹۹

🔹 سراسر - تصویر روز - کرایست چرچ ، نیوزیلندنخست وزیر ، جاسیندا آردرن ، هنگام ورود به مسجد النور برای رونمایی از لوح یادبود قربانیان حمله تروریستی سال گذشته ، با یک دسته گل مورد استقبال واقع شده است.


عکس:

Photograph: Mark Baker/AP

Subscribe to Our Newsletter

© 2023 by TheHours. Proudly created with Wix.com