تعداد مبتلایان جدید بریتیش کلمبیا به زیر صد بازگشت


🔹 سراسر - مقامات بهداشتی بریتیش کلمبیا امروز جمعه در یک بیانیه کتبی از شناسایی ۹۸ مورد دیگر و درگذشت یک نفر از بیماران در این استان خبر داد.

اکنون در مجموع آمار بیماری به این شرح است:


  • مجموع بیماران مبتلا در استان تا به امروز: ۸۶۴۱ نفر

  • مجموع درگذشتگان در استان تا به امروز: ۲۳۰ نفر

  • تعداد بیماران شناسایی شده در حال حاضر: ۱۳۴۹ نفر

  • تعداد موارد بستری در بیمارستان: ۶۲ نفر

  • تعداد موارد بستری در بخش مراقبت های ویژه: ۱۹ نفر

  • تعداد افراد در قرنطینه: ۳۵۳۳ نفر

  • تعداد بهبودیافتگان: ۶۹۱۷ نفراین بیانیه می افزاید: "با سردتر شدن هوا ، زمان آن است که همه یک قدم به عقب بازگردیم تا از برقراری ارتباط رو در رو به راه های ارتباطی ایمن تر رجوع کنیم"