تغییر روند کمکهای اضطراری کانادا

🔹 سراسر - "کارلا کوالترو" Carla Qualtrough وزیر کار کانادا امروز پنجشنبه از طرحی سخن گفت که طی آن برخی از استفاده کنندگان از "برنامه کمک های اضطراری دولت برای حمایت از آسیب دیدگان کووید ۱۹ " به "برنامه بیمه بیکاری بسط یافته" منتقل میشوند. این اقدام خارج شدگان از طرح کمک اضطراری را ملزم می کند به دنبال شغلی برای واجد شرایط بودن باشند. یک مقام ارشد گفت ، کانادا حمایت اضطراری را تا یک ماه یا چهار هفته دیگر یعنی تا پایان ماه سپتامبر تمدید می کند و پس از ۲۷ سپتامبر برای چهارصد هزار نفر که به طور عادی واجد شرایط نیستند، مزایای بیکاری ارائه می دهد. در حال حاضر حدود چهار و نیم میلیون نفر در هر ماه دو هزار دلار کمک اضطراری دریافت می کنند.هزینه کل اقدامات جدید در طی سال آینده حدود ۳۷ میلیارد دلار برآورد شده است و برای تصویب برخی از تغییرات برای تمدید کمک ها در سپتامبر ، رأی مجلس لازم است.