تلنگر اعداد به بریتیش کلمبیامقامات بهداشتی بریتیش کلمبیا از شناسایی ۱۱۲۰ مورد جدید و ۶ مورد مرگ در روزهای پایانی هفته خبر دادند که بسیار هشدار دهنده است.. آمار رو به رشد مربوط به این بیماری در این استان اکنون به این شرح است:

  • مجموع بیماران مبتلا در استان تا به امروز: ۱۵۵۸۰ نفر

  • مجموع درگذشتگان در استان تا به امروز: ۲۶۹ نفر

  • تعداد بیماران در حال حاضر: ۲۹۴۵ نفر

  • تعداد موارد بستری در بیمارستان: ۹۰ نفر

  • تعداد موارد بستری در بخش مراقبت های ویژه: ۱۶ نفر

  • تعداد افراد در قرنطینه: ۶۴۴۸ نفرتفکیک بیماران جدید بر حسب روزها به این شرح بود که به ترتیب در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه به ترتیب ۳۵۲ نفر، ۳۸۹ نفر و ۳۷۹ نفر به تعداد بیماران استان اضافه شد.


معاون بهداشتی استان ، دکتر رکا گوستافسون که آمار امروز را ارایه کرد افزود : این اعداد برای همه ما نگران کننده است. در عین حال که مسئولان بهداشت عمومی در پی به حداقل رساندن آمار بیماری و مرگ هستند اما باز نگه داشتن جوامع تا حد ممکن ادامه خواهد یافت.