تمدید تعطیلات بهاره مدارس انتاریو

🔻تعطیلی بهاره مدارس انتاریو دو هفته بیشتر شد

🔹 مقامات استان انتاریو اعلام کردند که در پی بروز کرونا تعطیلی بهاره کلیه مدارس پس از پایان تعطیلات به مدت دو هفته دیگر تمدید میشودSubscribe to Our Newsletter

© 2023 by TheHours. Proudly created with Wix.com