ثبات نرخ بهره در کانادا پس از چند بار کاهش🔹 سراسر - بانک کانادا پس از سه بار کاهش نرخ بهره در تقریباً یک ماه ، نرخ بهره معیار خود را در روز چهارشنبه روی ۰.۲۵ درصد ثابت نگه داشت و اعلام کرد که هیچ برنامه ای برای پایین آوردن مجدد نرخ بهره ندارد

بانک کانادا انتظار دارد فعالیتهای اقتصادی در قیاس با پایان سال ۲۰۱۹ بود ، تا ۳۰ درصد کندتر شودبانک مرکزی معتقد است که سطح فعلی نرخ "مرز پایین موثر" است. این بدان معنی است که بانک به رغم عدم اطمینان از وضعیت گسترش بیماری همه گیر کووید ۱۹ که ویرانگرانه به اقتصاد تاخته است ، برنامه ای برای کاهش نرخ به صفر یا به محدوده منفی ندارد.


تجزیه و تحلیل: چگونه نرخ های منفی می توانند تأثیر مثبت اقتصادی داشته باشند

این بانک می گوید انتظار دارد که تعطیلی گسترده ، اخراج ها و اقدامات شدید دیگر در ماه های آینده، تأثیر چشمگیری بر اقتصاد کانادا داشته باشد. این بانک فکر می کند فعالیت اقتصادی در دوره بین آوریل و ژوئن بین ۱۵ تا ۳۰ درصد کمتر از آنچه در پایان سال ۲۰۱۹ بود ، خواهد شد.

هرچند بانک کانادا می گوید کارهای دیگری انجام داده است که فراتر از کاهش نرخ بهره برای کمک به پشتیبانی اقتصاد است.

این بانک روز چهارشنبه با اعلام اینکه به زودی شروع به خرید اوراق قرضه و سایر بدهی ها می کند ، گفت این اقدامات را برای حفظ اقتصاد ادامه خواهد داد.