ثبات نرخ بهره در کانادا پس از چند بار کاهش🔹 سراسر - بانک کانادا پس از سه بار کاهش نرخ بهره در تقریباً یک ماه ، نرخ بهره معیار خود را در روز چهارشنبه روی ۰.۲۵ درصد ثابت نگه داشت و اعلام کرد که هیچ برنامه ای برای پایین آوردن مجدد نرخ بهره ندارد

بانک کانادا انتظار دارد فعالیتهای اقتصادی در قیاس با پایان سال ۲۰۱۹ بود ، تا ۳۰ درصد کندتر شودبانک مرکزی معتقد است که سطح فعلی نرخ "مرز پایین موثر" است. این بدان معنی است که بانک به رغم عدم اطمینان از وضعیت گسترش بیماری همه گیر کووید ۱۹ که ویرانگرانه به اقتصاد تاخته است ، برنامه ای برای کاهش نرخ به صفر یا به محدوده منفی ندارد.


تجزیه و تحلیل: چگونه نرخ های منفی می توانند تأثیر مثبت اقتصادی داشته باشند

این بانک می گوید انتظار دارد که تعطیلی گسترده ، اخراج ها و اقدامات شدید دیگر در ماه های آینده، تأثیر چشمگیری بر اقتصاد کانادا داشته باشد. این بانک فکر می کند فعالیت اقتصادی در دوره بین آوریل و ژوئن بین ۱۵ تا ۳۰ درصد کمتر از آنچه در پایان سال ۲۰۱۹ بود ، خواهد شد.

هرچند بانک کانادا می گوید کارهای دیگری انجام داده است که فراتر از کاهش نرخ بهره برای کمک به پشتیبانی اقتصاد است.

این بانک روز چهارشنبه با اعلام اینکه به زودی شروع به خرید اوراق قرضه و سایر بدهی ها می کند ، گفت این اقدامات را برای حفظ اقتصاد ادامه خواهد داد.


با رعایت فاصله اجتماعی صد در صد توسط تک تک اعضای جامعه خواهیم توانست دیاگرام صعود بیماری را به خطی صاف تبدیل کنیم. بیایید در دو هفته آینده برای رسیدن به این هدف مشترک متحد شویم 
دکتر آدریان دیکس، و دکتر بانی هنری
"The evidence is clear: with every person in British Columbia 100 percent committed to physical distancing, we can flatten the curve. Over the next two weeks we must be united in this one goal."
B.C. provincial health officer Dr. Bonnie Henry and Minister of Health Adrian Dix

Subscribe to Our Newsletter

© 2023 by TheHours. Proudly created with Wix.com

با صفحات تلگرام و فیس بوک سراسر همه جا مطلع باشید

  • Instagram
  • telegram
  • Facebook سراسر

ENDtoENDMarketing.ca