جاستین ترودو و همسرش در قرنطینه خانگی


🔹 نخست وزیر جاستین ترودو و همسرش سوفی در قرنطینه خانگی قرار گرفتند. این اقدام احتیاطی پس آن انجام شد که از اواخر شب گذشته سوفی علایم بالینی از بروز کرونا از خود نشان داد. سوفی به تازگی از یک جلسه سخنرانی در لندن ، انگلستان بازگشته است. هنوز خبری درباره نتیجه آزمایش نخست وزیر و همسرش منتشر نشده است.