خدمات تلفنی آی سی بی سی و تعویق اقساط بیمه

خدمات تلفنی آی سی بی سی و تعویق اقساط بیمه


سراسر- آی سی بی سی (ICBC) اعلام کرد که تمدید مجوزهای رانندگی و گواهینامه از طریق تلفن مهیا شده است. با درخواست تلفنی برگه موقت معتبر تا 90 روز از طریق پست برای درخواست کنندگان ارسال میشود.

تمدید گواهینامه و صدور المثنی برای گواهینامه مفقود شده شامل این خدمات تلفنی است، اما تجدید گواهینامه به دلیل نیاز به عکسبرداری از متقاضی از طریق تلفن امکان پذیر نیست. همچنین تمدید سرویس کارت بی سی و کارت شناسایی استان شامل خدمات تمدید تلفنی نیست.آی سی بی سی (ICBC ) همچنین برای مشتریان این امکان را مهیا کرده تا پرداخت اقساط ماهیانه بیمه را تا حداکثر ۹۰ روز بدون پرداخت جریمه به تعویق اندازند.

اموری چون اخذ خلافی و سوابق رانندگی، تغییر آدرس و پرداخت جریمه نیز شامل خدمات اینترنتی میشود.

کلیه آزمونهای آیین نامه برای موتورسیکلت و وسایل نقلیه شخصی به طور نامحدود به حالت تعلیق در آمده است ، مگر اینکه الزام قانونی برای اخذ مجوز وجود داشته باشد. مانند شرط قانونی برای ساکنان جدید استان .

امتحان برای خودرو تجاری ادامه خواهد یافت ، اما استفاده از مترجم مجاز نیست.


با رعایت فاصله اجتماعی صد در صد توسط تک تک اعضای جامعه خواهیم توانست دیاگرام صعود بیماری را به خطی صاف تبدیل کنیم. بیایید در دو هفته آینده برای رسیدن به این هدف مشترک متحد شویم 
دکتر آدریان دیکس، و دکتر بانی هنری
"The evidence is clear: with every person in British Columbia 100 percent committed to physical distancing, we can flatten the curve. Over the next two weeks we must be united in this one goal."
B.C. provincial health officer Dr. Bonnie Henry and Minister of Health Adrian Dix

Subscribe to Our Newsletter

© 2023 by TheHours. Proudly created with Wix.com

با صفحات تلگرام و فیس بوک سراسر همه جا مطلع باشید

  • Instagram
  • telegram
  • Facebook سراسر

ENDtoENDMarketing.ca