خدمات تلفنی آی سی بی سی و تعویق اقساط بیمه

خدمات تلفنی آی سی بی سی و تعویق اقساط بیمه


سراسر- آی سی بی سی (ICBC) اعلام کرد که تمدید مجوزهای رانندگی و گواهینامه از طریق تلفن مهیا شده است. با درخواست تلفنی برگه موقت معتبر تا 90 روز از طریق پست برای درخواست کنندگان ارسال میشود.

تمدید گواهینامه و صدور المثنی برای گواهینامه مفقود شده شامل این خدمات تلفنی است، اما تجدید گواهینامه به دلیل نیاز به عکسبرداری از متقاضی از طریق تلفن امکان پذیر نیست. همچنین تمدید سرویس کارت بی سی و کارت شناسایی استان شامل خدمات تمدید تلفنی نیست.آی سی بی سی (ICBC ) همچنین برای مشتریان این امکان را مهیا کرده تا پرداخت اقساط ماهیانه بیمه را تا حداکثر ۹۰ روز بدون پرداخت جریمه به تعویق اندازند.

اموری چون اخذ خلافی و سوابق رانندگی، تغییر آدرس و پرداخت جریمه نیز شامل خدمات اینترنتی میشود.

کلیه آزمونهای آیین نامه برای موتورسیکلت و وسایل نقلیه شخصی به طور نامحدود به حالت تعلیق در آمده است ، مگر اینکه الزام قانونی برای اخذ مجوز وجود داشته باشد. مانند شرط قانونی برای ساکنان جدید استان .

امتحان برای خودرو تجاری ادامه خواهد یافت ، اما استفاده از مترجم مجاز نیست.