خروش مرگبار رودخانه کاپیلانو در نورث ونکوور


🔹 سراسر - بعد از ظهر پنجشنبه باز شدن ناگهانی سد کلیولند بر فراز رودخانه کاپیلانو در نورث ونکوور باعث جاری شدن آب با شدت زیاد در رودخانه شد. این حادثه یک نفر را به کام مرگ کشید و ماهیگیران و دوچرخه سواران پایین دست را به دردسر انداخت و با خطرات جدی مواجه کرد. خوشبختانه چهار نفر که درگیر امواج خروشان رودخانه شده بودند، جان سالم به در بردند. داستان از آنجا شروع شد که ساعت ۲ بعد از ظهر دروازه سرریز سد کلیولند - که جریان آب را کنترل می کند - باز شد و حجم زیادی از آب را به رودخانه رها کرد. سخنگوی پلیس نورث شمال ونکوور پیتر دوریس می گوید پلیس تحقیقات خود را ادامه می دهد. همسر فرد جان باخته در سیل میگوید که پسر آنان نیز مفقود شده است که تا ظهر امروز نشانه ای از او به دست نیامده است.