دانشگاه آکسفورد آزمایش واکسن کرونا روی انسان را آغاز کرد

🔹 سراسر - مت هنکاک، وزیر بهداشت بریتانیا در جریان جلسه مطبوعاتی روزانه درباره کرونا گفت که گروهی از محققان دانشگاه آکسفورد از روز پنجشنبه یک واکسن احتمالی کرونا را روی انسان آزمایش خواهند کرد.

او گفت که دولت بریتانیا ۲۰ میلیون پوند بودجه تحقیقاتی به این گروه میدهد تا آزمایشات بالینی خود را انجام دهند.

وزیر بهداشت بریتانیا گفت که دولت بریتانیا هر کاری که لازم باشد برای دست یابی به ساخت یک واکسن را انجام خواهد داد.

انگلستان با نزدیک به ۱۳۰ هزار مبتلا و بیش از ۱۷ هزار کشته در در جدول پر تعدادترین مبتلایان به کرونا در ردیف ششم است. فقط در بیست و چهار ساعت گذشته ۴۳۰۰ مبتلای جدید و بیش از ۸۲۰ کشته در این کشور ثبت شده است.