درخواست پلیس از مردم

🔻 درخواست پلیس از مردم

🔹 پلیس برای شناسایی مردی از مردم استمداد طلبیده است که متهم است با ورود به یک ترمینال هواپیماهایِ شناور در ونکوور تلاش داشته هواپیمایی را سرقت کند و بگریزد،.

پلیس ونکوور امروز فیلم هایی از مظنون را منتشر کرد.

در بیانیه پلیس آمده است که این مرد موفق به راه اندازی هواپیما شده و و سعی در پرواز داشته، اما در نهایت موفق نشده و هواپیما با چند هواپیمای دیگر در بندر برخورد کرده و خساراتی جدی به بار آمده است.


با رعایت فاصله اجتماعی صد در صد توسط تک تک اعضای جامعه خواهیم توانست دیاگرام صعود بیماری را به خطی صاف تبدیل کنیم. بیایید در دو هفته آینده برای رسیدن به این هدف مشترک متحد شویم 
دکتر آدریان دیکس، و دکتر بانی هنری
"The evidence is clear: with every person in British Columbia 100 percent committed to physical distancing, we can flatten the curve. Over the next two weeks we must be united in this one goal."
B.C. provincial health officer Dr. Bonnie Henry and Minister of Health Adrian Dix

Subscribe to Our Newsletter

© 2023 by TheHours. Proudly created with Wix.com

با صفحات تلگرام و فیس بوک سراسر همه جا مطلع باشید

  • Instagram
  • telegram
  • Facebook سراسر

ENDtoENDMarketing.ca