درخواست پلیس از مردم

🔻 درخواست پلیس از مردم

🔹 پلیس برای شناسایی مردی از مردم استمداد طلبیده است که متهم است با ورود به یک ترمینال هواپیماهایِ شناور در ونکوور تلاش داشته هواپیمایی را سرقت کند و بگریزد،.

پلیس ونکوور امروز فیلم هایی از مظنون را منتشر کرد.

در بیانیه پلیس آمده است که این مرد موفق به راه اندازی هواپیما شده و و سعی در پرواز داشته، اما در نهایت موفق نشده و هواپیما با چند هواپیمای دیگر در بندر برخورد کرده و خساراتی جدی به بار آمده است.