دستگیری شش تن معترض در ونکوور

🔹آرون روئد ،افسر پلیس ونکوور و سخنگوی پلیس ونکوور که در برنامه The Early Edition شرکت کرده بود میگوید پلیس ونکوور این روزها تقریباً هر روز در اعتراضات شرکت می کند، اما برخورد با هرتجمعی یکسان نیست. روز گذشته ، مأموران پلیس شش نفر را به دلیل نقض حكم دادگاه و انسداد ورودی بندر ونكوور دستگیر كرد. این معترضان بیش از ۲۴ ساعت قبل از دخالت پلیس در ورودی بندر مستقر بودند. وی افزود که وقتی محرز شد، معترضین قصد اتمام انسداد راه بندر را ندارند و با این عمل ، حکم دادگاه را نقض می کنند، فرماندهان امنیت عمومی تصمیم به ورود به موضوع را گرفتند. روئد گفت: "متأسفانه چهار زن و دو مرد دستگیر و با اخذ تضمین برای حضور در دادگاه آزاد شدند.

به گفته روئد، افسران پلیس بدون توجه به علت تظاهرات ، در اعتراضات بیطرف هستند.

در ماه فوریه تظاهرات و تجمعات فراوانی از سوی طرفداران روسای بومی "وت سووتن" در مخالفت با طرح خط لوله گاز در قلمرو سنتی خود در شمال غربی بریتیش کلمبیا صورت گرفت.