دوشنبه های تاریک در بازار سهام

سراسر- یک هفته بعد از روزی که سهامداران آن را "دوشنبه سیاه" نامیدند، بازارهای بین‌المللی مجددا روند نزولی پیش گرفت. امروز دوشنبه ارزش شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ آمریکا ، ۸ درصد سقوط کرد؛ این افت برای شاخصهای داو جونز و نزدک به ترتیب نزدیک به ۱۰ و ۶ درصد بود.این کاهش علیرغم اقدامات بانکهای مرکزی بعضی کشورها از جمله آمریکا برای بازگرداندن آرامش به بازار، و جلوگیری از سقوط ارزش سهام و شاخصها در بازارهای بین المللی انجام شد.

ساعاتی قبل در بازار بورس لندن نیز شاخص فوتسی ۱۰۰ که متشکل از صد شرکت بزرگ بریتانیایی است، حدود ۷ درصد سقوط کرد؛در این معاملات بیشترین افت مربوط به شرکتهای هواپیمایی بود.