دکتر هنری: ممکن است اکنون تاریک باشد ، اما نور در پیش است.


🔹 سراسر - امروزدوشنبه مقامات بهداشتی بریتیش کلمبیا از شناسایی ۹۸۸ بیمار و ۵ مرگ جدید مرتبط با بیماری کووید ۱۹ در دو روز قبل خبر دادند. از شمار بیماران جدید ۷۳۷ نفر به منطقه "فریزر هلث" مربوط است که بیشترین شیوع بیماری را از آن خود کرده است.

دکتر بانی هنری هشدار داد که تعداد موارد فعال در استان به رکورد ۴۸۹۱ نفر بیمار رسیده است. او گفت: زمان آن فرا رسیده است که مردم به اقدامات ایمنی سختگیرانه مانند آنچه در بهار امسال اعمال میشد، برگردند.

آمار مربوط به این بیماری در این استان اکنون به این شرح است:

  • مجموع بیماران مبتلا در استان تا به امروز: ۱۸۷۱۴ نفر

  • مجموع درگذشتگان در استان تا به امروز: ۲۸۱ نفر

  • تعداد بیماران در حال حاضر: ۴۸۹۱ نفر

  • تعداد افراد در قرنطینه: ۹۱۷۹ نفر

  • تعداد موارد بستری در بیمارستان: ۱۳۳ نفر

  • تعداد موارد بستری در بخش مراقبت های ویژه: ۴۳ نفرجلسه امروز به دنبال اعمال محدودیت های جدید کووید ۱۹ برای مناطق بهداشتی ساحلی ونکوور و فریزر که بر منع گردهمایی های اجتماعی ، مسافرت ، تمرینات گروهی در داخل سالن تمرکز دارد، اهمیت ویژه ای داشت.هنری اکیداً توصیه کرده است که سفر به مناطق فریزر هلث و ونکوور کوستال هلث فقط در صورت ضرورت انجام و از سایر سفرها پرهیز شود.


با این حال ، او از مردم خواست که در یک فاصله امن به پیاده روی ، حتی پیاده روی با یک دوست بروند.

هنری همچنین نوید داد اگر نتایج واکسن اثبات شود ، ممکن است واکسن در اوایل سال ۲۰۲۱ در دسترس باشد.