رانت درروزهای تعطیل کرونایی🔹 سراسر - یکی از برق آسا ترین اجراهای اقتصادی برای توزیع ۷۵ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی با نرخ سود ۱۲ درصدی که دست کم ۸ درصد با نرخ سود بانکی و ۲۴ درصد کمتر از نرخ تورم رسمی است درروزهای تعطیل شروع شده که می تواند به توزیع گسترده رانت منجر شود.روز سیزدهم اسفند ماه بود که روابط عمومی بانک مرکزی خبرداد شورای پول و اعتبار تصویب کرده است به کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا وام ترجیحی داده خواهد شد. این خبر درلا به لای خبرهای پرشمار جایی برای نمود نداشت تا اینکه روز ۹ فروردین ماه دوباره روابط عمومی بانک مرکزی خبرداد رئیس کل بانک مرکزی در جمع مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری بر مشارکت فعال بانک ها در اجرای طرح ارائه تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا تاکید کرده است . براساس همین خبر ، همتی در دیدار با مدیران عامل بانک‌ها ضمن قدردانی از زحمات کارکنان شبکه بانکی کشور و با گرامیداشت یاد جان باختگان شبکه بانکی در این مدت، به تشریح ساز و کار اجرایی مصوبه ستاد اقتصادی دولت در خصوص اعطای ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد به واحدها و کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا پرداخت. نرخ بهره حقیقی در کشورمان حتی در حد ۱۸ درصد نرخ سود اسمی بانک ها و با توجه به نرخ تورم سالانه منفی می باشد و قطعا با نرخ ۱۲ درصد نرخ بهره حقیقی بسیار منفی تر خواهد بود و لذا کمک مناسبی به مشاغل آسیب دیده است.

سیزدهم فروردین یعنی ۴ روز بعد از اعلام رییس بانک مرکزی مبنی براینکه سازوکارهای اجرایی کدامند ، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است تسهیلاتی که برای پرداخت به واحدهای تولیدی آسیب ‌دیده در نظر گرفته شده است می گوید : تعدادی از کسب و کارها متحمل خسارت شدند. در دولت تصویب کردیم ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان به نرخ ۱۲ درصد در اختیار این واحدها قرار گیرد و در حال حاضر این تسهیلات در حال پرداخت است.

به این ترتیب یکی از برق آساترین اقدامها برای توزیع رانت ۷۵ هزار میلیارد تومانی در فاصله ۴ روز که یک روز آن یعنی ۱۲ فروردین تعطیل رسمی بوده اجرایی شده است. دراین باره پرسش های گوناگونی وجود دارد که مهمترین آنها چگونگی شناسایی متقاضیان دریافت وام ارزان قیمت است و اینکه دراین مدت کوتاه و در شرایط تعطیلی کشور چگونه به واحدها آسیب دیده ابلاغ شده که دلایل مستحق شدن از این رانت را به مدیران سخت گیر بانکها ارایه دهند. آیا نباید معلوم شود متقاضیان به کدام بانکها باید مراجعه کنند و با کدام استدلال های قانونی و مبتنی بر راستی آزمایی مستحق دریافت وام شده اند. آیا در جایی و در نهادی برای دریافت وام ثبت نام فراخوان داده شده است؟ واقعیت این است که با توجه به تجربه سالهای قبل که ناگهان اعلام می شد برای رهایی بنگاههای دارای مشکل این میزان اعتبار پرداخت شد و هرگز از اثربخشی آنها گزارشی منتشر نشد بیم آن می رود که این بار نیز چنین اتفاقی بیفتد. شتاب در اجرای این تصمیم در روزهای تعطیل و اعلام یک باره اینکه این طرح درحال اجراست آیا شبهه ندارد و اینطور به نظر نمی رسد که این منابع به برخی بنگاههای بزرگ قرار است پرداخت شود؟

کلیه متن و تصویر به نقل از ساعت ۲۴ (سایت خبری داخل ایران) است