رشد تولیدات صنعتی کانادا

🔹 سراسر - سازمان آمار کانادا امروز دوشنبه اعلام کرد که فروش تولیدات در ماه سپتامبر با سرگروهی صنایع چوب ، شیمی و مواد غذایی ۱.۵ درصد افزایش یافته و به ۵۳.۸ میلیارد دلار رسیده است.

این افزایش در پی افت ۱.۴ درصدی فروش تولیدات در ماه آگوست است.

سازمان آمار کانادا همچنین اعلام کرد فروش تولیدات در سپتامبر هنوز ۳.۶ درصد کمتر از میزان آن در فوریه گذشته یعنی قبل از شیوع بیماری است.

مطابق آمار، فروش تولیدات در ۱۳ بخش از ۲۱ بخش افزایش یافته است. صنعت چوب در سپتامبر ۹.۶ درصد رشد کرده و به رکورد ۳.۳ میلیارد دلار رسیده است که دلیل آن فروش بیشتر در کارخانه های تولید اره و تولید چوب است.صنعت شیمی با رشد ۶.۷ درصدی به ۴.۵ میلیارد دلار و صنایع غذایی با ۱.۳ درصد افزایش به ۹.۲ میلیارد دلار در این ماه رسیده است.

این در حالی است که فروش در صنایع متفرقه ۴.۸ درصد در ماه سپتامبر کاهش یافته است.