روابط تجاری کانادا و انگلیس در پسا برگزیت

🔹 سراسر- به گفته نخست وزیر جاستین ترودو ، توافق تجاری پس از برگزیت بین کانادا و انگلیس به احتمال زیاد تا پایان سال منعقد خواهد شد.

اگرچه انگلستان در ژانویه از اتحادیه اروپا خارج شد ، شرایط توافقنامه جامع اقتصادی و تجاری اتحادیه اروپا (CETA) با کانادا تا ۳۱ دسامبر۲۰۲۰ ادامه دارد.

تا ۳۱ دسامبر ، انگلیس به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا باقی مانده و همچنان به توافقنامه تجارت آزاد، معروف به توافقنامه جامع اقتصادی و تجاری یا CETA ، متعهد است.
ترودو در سخنرانی خود در یک رویداد دیجیتالی به میزبانی فایننشال تایمز گفت که این هفته با نخست وزیر انگلیس بوریس جانسون صحبت کرده و هر دو معتقدند که این توافق می تواند تا اول ژانویه انجام شود.


@endtoend0sarasar