سخنان رییس بانک کانادا در اتاق بازرگانی


🔹 سراسر - رئیس بانک کانادا، تیف مکلم، گفت كه بانك مركزی تمام تلاش خود را برای حمایت از توسعه و نیز اشتغال مجدد مردم به كار خواهد بست. وی معتقد است که بازگشت افراد به کار، بهترین راه برای بهبود اقتصادی در طول زمان است. او هشدار می دهد که بازگشت کندتر زنان ، جوانان و کارگران با دستمزد پایین، می تواند تهدیدی برای بهبود اقتصادی گسترده تر پس از همه گیری بیماری کووید ۱۹ باشد.

وی امروز پنجشنبه دهم سپتامبر در سخنرانی خود در اتاق بازرگانی کانادا متذکر شد که به دلیل شیوع بیماری همه گیر، احتمالاً هر روز زنان و جوانان بیشتری از کار بیکار می شوند.او هشدار میدهد: "اگر کارگران دلسرد شوند و نیروی کار را ترک کنند یا مهارت های ارزشمند خود را به مرور از دست بدهند ، کاهش مشارکت اقتصادی آنها رشد بالقوه ما را کاهش می دهد و سطح زندگی را برای همه محدود می کند."

ماكلم همچنین اعلام کرد که كاهش جهانی قیمت نفت همچنان به بخش منابع کانادا آسیب می رساند ، در بسیاری از مناطق كشور این منبع مهم اشتغال است و به افزایش درآمد كمك می كند.

وی افزود: "هرچه بهبود (اقتصادی) قوی تر و با دوام تر باشد ، فرصتهای بیشتری برای همه به وجود می آید و هرچه فرصت بیشتر برای همه وجود داشته باشد ، بهبود قویترو رشد بادوام تر است."