شهردار کلونا میگوید بین بد و بدتر گیر افتاده است


🔹 شهردار کلونا می گوید که این شهر در تلاش است تا پس از گسترش شیوع بیماری کووید ۱۹ تعادل را برقرار کند. شهردار بزرگترین شهر بریتیش کلمبیا میگوید که در انتخاب بین بد و بدتر گیر افتاده است.

در مرحله سوم برنامه گشایش اقتصادی و پس از مجاز شدن سفرهای تفریحی درون استان، تعداد موارد مبتلا به بیماری در سراسر بریتیش کلمبیا بطور فزاینده افزایش یافت.دو هفته پیش ، اداره بهداشت داخلی پس از شناسایی هشت مورد جدید مبتلا کووید ۱۹ دستورالعمل های جدیدی صادر کرد.

شهردار کلونا می گوید ، ساکنان اکنون می پرسند که چرا به گردشگران اجازه ورود داده شده است چرا که از این هشت نفر بیمار اولیه، شش نفر از خارج از منطقه آمده بودند.

طی یک هفته ، این هشت بیمار تعداد مبتلایان را به ۳۵ نفر رساندند و اکنون گفته میشود تعداد بیماران جدید در کل به ۷۰ مورد رسیده است. قابل تامل اینکه بیشتر بیماران جدید بین ۲۰ تا ۳۰ سال هستند.