شوک تصمیم ترامپ بر بازارهای اقتصادی🔹بازارهای سهام اروپا در پی تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر ممنوعیت سفر از کشورهای اروپا به آمریکا برای مهار ویروس کرونا، با افت شدیدی همراه بوده است. بازارهای سهام در لندن و فرانکفورت بیش از ۶ درصد کاهش داشتند. سایر بازارهای اروپایی هم دچار افت شدیدی شدند. این افت شدید بدنبال روند مشابه در بازار سهام آمریکا در روز گذشته بوده است. گزارش ها همچنین از کاهش قیمت نفت خبر می دهد و قیمت نفت برنت بیش از ۴ درصد کاهش داشته است.