ضرورت استفاده از ماسک

ضرورت استفاده از ماسک وقتی رعایت فاصله امکان پذیر نیست
🔹 سراسر - نخست وزیر می گوید "انتخاب شخصی" وی برای پوشیدن ماسک در ملاء عام بر اساس توصیه های بهداشتی است.

دکتر ترزا تام، رئیس ارشد بهداشت عمومی کانادا، امروز چهارشنبه بیستم می در کنفرانس خبری روزانه خود در اتاوا توصیه های جدیدی را مطرح کرد.


او گفت که در بهار و تابستان ، توجه دقیق به اصول بهداشت عمومی مانند رعایت فاصله اجتماعی ، شستن دست ها و پوشش دادن به سرفه باید به عنوان حداقل کار ممکن ادامه یابد.

وی همچنین درخواست کرد که در مواردی که رعایت فاصله اجتماعی دشوار است از ماسک های غیر پزشکی یا پوشش صورت به عنوان یک لایه محافظتی مضاعف استفاده شود. او افزود: "ماندن در خانه در هنگام بیماری یک ضرورت است ، همیشه و همه جا. "

تام گفت که دستورالعمل جدید هنگامی آغاز می شود که استان ها اجازه باز کردن مشاغل و خدمات را می دهند و در پی آن افراد بیشتری از خانه های خود بیرون می آیند.

وی گفت: "ما باید اطلاعات خود را متناسب با کسب اطلاعات جدیدتر با انعطاف پذیری تغییر دهیم "