مقررات جدید بریتیش کلمبیا همزمان با افزایش مبتلایان

🔹 سراسر - بنا بر اعلام مایک فارنورث، وزیر ایمنی عمومی استان ، از امروز پلیس بریتیش کلمبیا ناقضان دستورالعمل های بهداشت عمومی را تا دو هزار دلار جریمه میکند.

مقامات استان معتقدند در پی کم توجهی تعداد اندکی از ساکنان بریتیش کلمبیا که همچنان به برگزاری گردهمایی در داخل و خارج از خانه مبادرت ورزیده و خطر انتقال بیماری را افزایش می دهند، این سخت گیری اعمال شده است.

فارنورث گفت: "ما نمی توانیم اجازه دهیم که تصمیمات بد عده ای معدود ، پیشرفتی را که در کنار هم به دست آورده ایم، از بین ببرد."براساس این اطلاعیه ، میزبانان برای برگزاری مهمانی با حضور بیش ۵۰ نفر بدون در دست داشتن فهرست مشخصات ( contact list ) و نیز برای میزبانی بیش از پنج نفر در اقامتگاه تعطیلاتی مشمول جریمه خواهند بود.

او افزود، ممکن است مشاهده سواحل شلوغ ناامید کننده باشد ، اما این مهمانی های خصوصی در استان هستند که نگرانی بیشتری ایجاد میکنند.

جریمه دو هزار دلاری برای مالکان، بانیان و تبلیغ کنندگان گردهمایی های غیر مجاز نیزاعمال خواهد شد. علاوه بر آن دویست دلار جریمه برای آن دسته ار افرادی که از اجرای برنامه های ایمنی در محیط کار خودداری می کنند اعمال میشود.