نخست وزیر انگلستان به آی سی یو منتقل شد🔹 سراسر- بوریس جانسون به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شد. او که پس از مثبت بودن تست کرونا در خانه قرنطینه بود از دیروز به بیمارستان انتقال یافته است.بنابر اطلاعیه دفتر نخست وزیر، آقای جانسون از دومنیک راب، وزیرخارجه خواسته که به نیابت از او ریاست کابینه را برعهده بگیرد.

نخست وزیر بریتانیا از۲۷ مارس در خانه خود را قرنطینه کرده بود و از ۵ آوریل به بیمارستان منتقل شد.