نرخ دلار کانادا سه شنبه 25 فوریه 2020

نرخ دلار کانادا سه شنبه 25 فوریه 2020 در تهران


نرخ فعلی:118،150

بالاترین قیمت روز:119،630

پایین ترین قیمت روز:114,060


نرخ دلار کانادا سه شنبه 25 فوریه 2020 در تورنتو


نرخ فعلی اسکناس:112,000 خرید و 124,800 فروش

قیمت روز:125,500 (cash deposit)

قیمت روز:123,000 (چک)