نرخ دلار کانادا سه شنبه 25 فوریه 2020

نرخ دلار کانادا سه شنبه 25 فوریه 2020 در تهران


نرخ فعلی:118،150

بالاترین قیمت روز:119،630

پایین ترین قیمت روز:114,060


نرخ دلار کانادا سه شنبه 25 فوریه 2020 در تورنتو


نرخ فعلی اسکناس:112,000 خرید و 124,800 فروش

قیمت روز:125,500 (cash deposit)

قیمت روز:123,000 (چک)با رعایت فاصله اجتماعی صد در صد توسط تک تک اعضای جامعه خواهیم توانست دیاگرام صعود بیماری را به خطی صاف تبدیل کنیم. بیایید در دو هفته آینده برای رسیدن به این هدف مشترک متحد شویم 
دکتر آدریان دیکس، و دکتر بانی هنری
"The evidence is clear: with every person in British Columbia 100 percent committed to physical distancing, we can flatten the curve. Over the next two weeks we must be united in this one goal."
B.C. provincial health officer Dr. Bonnie Henry and Minister of Health Adrian Dix

Subscribe to Our Newsletter

© 2023 by TheHours. Proudly created with Wix.com

با صفحات تلگرام و فیس بوک سراسر همه جا مطلع باشید

  • Instagram
  • telegram
  • Facebook سراسر

ENDtoENDMarketing.ca