نرخ دلار کانادا چهارشنبه 11 مارس


2020 در تهران

نرخ فعلی:112،390

بالاترین قیمت روز:113،240

پایین ترین قیمت روز:112,350


نرخ دلار کانادا چهارشنبه 11 مارس 2020 در تورنتو


نرخ درفت سه روزه :113،500 خرید و 114,900 فروش