نرخ سود بانکی در کانادا نزدیک به صفر باقی ماند

🔹 سراسر - بانک کانادا نرخ معیار سود بانکی را در حد بیست و پنج صدم در صد در سال حفظ کرد و اعلام نمود تا زمانی که تورم به معیار مورد نظر برنگردد در آن حد باقی خواهد ماند.

امروز در بیانیه ای ، بانک گفته است که بانک آماده است تا هر آنچه برای کمک به اقتصاد ضروری به نظر میرسد را انجام دهد.این بانک برگشت سهام در سه ماهه سوم را سریعتر از آنچه در ماه جولای پیش بینی شده بود اعلام کرد.

"در حالی که داده های اخیر در مرحله بازگشایی دلگرم کننده است ، اما بانک همچنان انتظار دارد که مرحله بهبودی اقتصادی کم شتاب و شکننده باشد زیرا اقتصاد با عدم اطمینان و چالش های ساختاری مداوم مقابله می کند."

تولید ناخالص داخلی کانادا در بازه زمانی سه ماهه بین آوریل تا ژوئن یازده و نیم درصد کاهش یافته است و این به معنای ۳۸.۷ انقباض اقتصادی برای کل سال است که از سال ۱۹۶۱ تا کنون سابقه نداشته است.

در همین حال ، علی رغم اینکه اقتصاد کانادا در آگوست ۲۴۶ هزار شغل اضافه کرده است ،اما هنوز در مقایسه با فوریه ۱.۱ میلیون نیروی کار کمتری مشغول به کار هستند.