هیچ شیوع مدرسه ای در بریتیش کلمبیا وجود ندارد


🔹 سراسر - خبرهای بیماری کووید ۱۹ در بریتیش کلمبیا کماکان با روند صعودی اعلام میشود. بعد از ظهر امروز پنجشنبه دکتر بانی هنری خبر از شناسایی ۱۴۸ مورد دیگر و درگذشت دو تن از بیماران در بریتیش کلمبیا خبر داد. اکنون در مجموع آمار بیماری به این شرح است:


  • مجموع بیماران مبتلا در استان تا به امروز: ۸۵۴۳ نفر

  • مجموع درگذشتگان در استان تا به امروز: ۲۲۹ نفر

  • تعداد بیماران شناسایی شده در حال حاضر: ۱۳۷۱ نفر

  • تعداد موارد بستری در بیمارستان: ۶۱ نفر

  • تعداد موارد بستری در بخش مراقبت های ویژه: ۲۰ نفر

  • تعداد افراد در قرنطینه: ۳۴۱۷ نفر

  • تعداد بهبودیافتگان: ۶۹۱۷ نفر


در مدارس

هنری اشاره کرد که تاکنون هیچ شیوع مدرسه ای وجود نداشته است ، اما تقریباً ۳۰ مورد مواجهه با مدارس بوده است. اتفاق مواجهه زمانی رخ می دهد که فردی با یک مورد مثبت ممکن است با شخصی در مدرسه تماس گرفته باشد. شیوع زمانی است که حداقل یک مورد مثبت شناسایی شده در خود مدرسه وجود داشته باشد.هنری گفت: ما بیش از دو هزار مدرسه در سراسر استان داریم. بهداشت عمومی در هر مدرسه وجود دارد و ما همچنان در مدارس حضور خواهیم داشت.


وی توضیح داد كه مدارس در پاسخ به نگرانی ها، اخطارهایی را (برای والدین) ارسال می کنند ، اما مراکز بهداشت عمومی اگر حساسیتی برای موضوع قایل شود، راسا اطلاعیه صادر خواهند کرد.