پیش بینی باران، تندباد و رعد و برق در مترو ونکوور


🔹 سراسر - در مترو ونکوور باران، گاهی اوقات شدید ، پیش بینی میشود.

هوای مرطوب و ناپایدار تا صبح امروز بارش سنگین باران را به همراه داشت. این سیستم خطر تندباد، رعد و برق و نیز بارشهای کوتاه ، شدید و موضعی را به همراه دارد.انتظار می رود از امروز بعد از ظهر رگبارهای شدید تا حدودی کاهش یابد. با این حال ، امشب با نزدیک شدن سیستم بعدی به منطقه، باران دوباره افزایش می یابد.

بارش شدید باران می تواند باعث جاری شدن سیل و جمع شدن آب در جاده ها شود. مراقب شستشوی احتمالی کنار رودخانه ها ، نهرها و آبریزها باشید.